гр. София, бул. „Европа“ 138, 1360 Складово-производствена зона 02/4233611 office@nnclima.bg Понеделник - Петък: 9.00-17.00

Отоплителни системи

отоплителни системи

Отоплителните системи, които предлагаме, могат да бъдат изпълнени с котли, работещи на течно, газообразно,или твърдо гориво,както и на биомаса или термопомпи.

 Отоплението може да бъде изпълнено като радиаторно, лъчисто, конвекторно или топловъздушно, в зависимост от конкретните изисквания на инвеститора или проектното решение.

Тръбните линии могат да се изпълнят със стоманени, медни или полиетиленови тръби с алуминиева вложка както и в различни комбинации в завсисимост от проекта.

Изолациите са от микропореста гума със затворена клетъчна структура или минерална вата.

Помпите са последно поколение, енергийно ефективни, съобразени с действащите европейските норми.

Спирателната и регулираща арматура е на немски и италиански производители.

Изборът на отоплителна система се свежда до избор между стойност на инвестицията, функционалност, шумови характеристики, надеждност, ефективност и комфорт.

Партньори


Toshiba
Carrier
Inter-metal
BOSCH