гр. София, бул. „Европа“ 138, 1360 Складово-производствена зона 02/4233611 office@nnclima.bg Понеделник - Петък: 9.00-17.00

Вентилационни системи

Вентилационни Системи

Изпълняваме проекти на общообменна вентилация, кухненска вентилация, вентилация, свързана с отвеждане и филтриране на вредни газове, прахоотвеждане, димоотвеждане, пневмотранспорт.

Елементите от вентилационните инсталации - вентилатори, рекуператори, филтри, калорифери, клапи за регулиране на дебит, шумозаглушители, противопожарни клапи, въздуховоди, изолации и вентилациони решетки, с които работим, са от европейски производители.

Вентилаторите са енергийно ефективни, съобразени с действащите европейските норми.

Рекуператори - вграждат се често в съвременните вентилационни инсталаци. Водят до съществено намаляване на експлоатационните разходи с до 80% и намаляване на въглеродните емисии.

Филтрите са в зависимост от изискванията на проекта - G2, G3, G4, F7, F8, HEPA или други.

Въздуховоди:
правоъгълни - от поцинкована ламарина, черна заварена ламарина или inox,
кръгли - от поцинкована ламарина, гъвкави от полиетилен и алуминиево фолио, както и гъвкави кръгли шумогасящи.

Вентилационите решетки са: алуминиеви, от поцинкована ламарина с праховополимерно покритие в цвят от RAL каталог или от inox.

Изолациите са от микропореста гума със затворена клетъчна структура, минерална вата с алуминиево фолио или високотемпературна вата.

Противопожарните клапи отговарят на действащите европейските норми.

Шумозаглушителите са с правоъгълно или кръгло сечение с необходимите характеристики за шумогасене.

Партньори


Toshiba
Carrier
Inter-metal
BOSCH